One Direction Hungary

Az első és egyetlen forrásod 2015 óta

mutasd a többit

Több, mint 100
magyar fordítás

Katt a képre a videó megtekintéséhez

EoMqnXAW8AIlVSV.jpg
EoMqng9W4AIqLxG.jpg
EoMqng8WEAA9V8p.jpg
EoMqng7XUAAvqC8.jpg
EoMqkQWW8AAQGU9.jpg
EoMqkQVXUAAMwNT.jpg
EoMqkQTXUAAHT_t.jpg
EoMpEBpXEAIsQ73.jpg
EoMpD6dW4AMkZIV.jpg
EoMpD5MXUAETbct.jpg
EoMpD_6XYAAW1Ur.jpg
EoMo0o2W8AICsOG.jpg
Harry idézetek

 

“I don’t think you can define love.”
Nem hiszem, hogy határt tudnál szabni a szerelemnek.

“It only takes a second to call a girl fat and She’ll take a lifetime trying to starve herself.. think before you act.”
Csak egy másodpercbe kerül egy lányt kövérnek hívni és egész életében kínozni fogja magát… Gondolkodj, mielőtt cselekszel!

“We have a choice..To Live or To Exist”
Van választásunk.. Élni, vagy Létezni

“I wish I had a girl to cuddle up to at night rather than my pillow”
Azt kívánom, bár lenne egy lány, akit átkarolhatnék éjszaka a párnám helyett.

“Our job is to put on the best show for you.Ur job is to have the best night of your life”
“A mi dolgunk, hogy a legjobb műsort nyújtsuk nektek. A tietek, hogy életetek legjobb estéjét éljétek át!”

“I’m just lucky that my last name isn’t balls”
Szerencsés vagyok, hogy az utolsó nevem nem Golyók!

“I think if I was girl, I’d probably have a crush on Zayn. Just look at him. He’s just pretty, isn’t he? His cheekbones”
Szerintem ha lány lennék, valószínűleg Zanybe zúgnék bele. Csak nézz rá! Egyszerűen szép, nem? Az arccsonja.

“Call me Mr. Borrow your girl because stealing is wrong”
Hívjon Mr. Kölcsönnek a csajod, mert a lopás bűn!

“My worst habit is getting naked all the time”
A legrosszabb szokásom, hogy folyton meztelenkedek.

“Louis and Niall don’t get a lot of solos because their voices make girls pregnant”
Louis és Niall azért nem kap sok szólót, mert a hangjuk teherbe ejti a lányokat.

“Australian schools have cool uniforms. I wish I had to wear a woven straw hat for Maths”
Az ausztrál iskoláknak király egyenruháik vannak! Bárcsak viselnem kellett volna egy szalmakalapot matekon!

“I’ve got four nipples. I think I must have been a twin, but the other one went away and left its nipples behind”
Négy mellbimbóm van. Arra gondolok, hogy tuti lett volna egy ikrem, de eltávozott és itthagyta a mellbimbóit!

“That’s the amazing thing about music, there’s a song for every emotion. Can you imagine a world where there was no music? It would suck. And I’d still be a baker.”
Ez a nagyszerű a zenében, minden érzelemnek van egy dal. Eltudnál képzelni egy világot zene nélkül? Szíves lenne! És még mindig pék lennék!

“Never make eye contact with anyone while eating a banana”
Sose létesíts szemkontaktust, amikor banánt eszel!

“Think how much pussy you’re gonna get”
Gondolj bele mennyi p*ncit fogsz kapni!

“I went to the shop. I bought lemon curd. I ate my first lemon curd sandwich for about 12 years. It was ace”
Elmentem a boltba. Vettem citromos túrót. Megettem az első citromos túrós szendvicsemet úgy 12 éves koromban. Ász volt!

“I think you have to be cool to be a good flirt, and I don’t think I’m very cool.”
Szerinem menőnek kell lenned egy jó flörthöz, és nem gondolom azt, hogy nagyon menő lennék.

“I meditate and pray before going onstage – it helps me focus.”
Meditálok és imádkozom, mielőtt felmennénk a színpadra – ez segít koncentrálnom.

“I grew up with just my mum and sister, so I respect women a lot.”
Anyukámmal és a nővéremmel nőttem fel, szóval nagyon tisztelem a nőket.

“You get a lot of who you are as a musician across through the music you write. If you’re writing your own music, then it’s important to be really honest.”
Vérbeli zenészként rengeteget ki tudsz hozni magadból a zenéden keresztül, amit írsz. Ha te írod a saját dalaidat, fontos, hogy őszinték legyenek.

“You’re never going to get used to walking into a room and have people screaming at you. There’s a lot of things that come with the life you could get lost in. But you have to let it be what it is. I’ve learnt not to take everything too seriously.”
Soha sem fogod megszokni, hogy besétálsz egy szobába és az emberek sikítani kezdenek. Sok minden van, ami az élethez tartozik, amiben el tudsz veszni. De engedned kell, hogy az legyen, ami valójában. Megtanultam, hogy nem kell mindent túl komolyan venni.

“I can see how you could get dragged into the bad stuff, but I’ve got good friends around me, good family. I think I’ve got my head screwed on.”
Látom, hogy képes lennél belerángatni a rosszba, de jó barátokat kaptam magam mellé, jó családot. Azt hiszem helyrezökkent az agyam.

“I find ambition really attractive too – if someone’s good at something they love doing. I want someone who is driven.”
Az ambiciót is igen vonzónak tartom – ha valaki jó valamiben, azt imádja csinálni. Akarok valakit, aki hajt!

“You’re always going to write and draw inspiration from things that you’re feeling, things that you’ve felt. It’s kind of impossible not to unless you’re writing a song and there’s an exact scenario that you’re trying to write a song for.”
Egy íráshoz vagy rajzhoz mindig azokból nyersz inspirációt, amit érzel, a dolgokból, amiket éreztél. Elég lehetetlen az, hogy nem csak írsz egy dalt, és van egy teljes forgatókönyv, hogy mégis milyen dalt próbálsz írni.

“I don’t want to be viewed as a womaniser or whatever. I don’t like going crazy crazy. I like having fun but it’s nice to wake up in your own bed, isn’t it?”
Nem akarom, hogy nőcsábásznak, vagy ehhez hasonlónak tekintsenek. Nem szeretek megőrülni! Szórakozni szeretek, de jó felébredni a saját ágyadban, nem?

“I wouldn’t say I’m girl-crazy, because that makes me sound like a bit of a womanizer. That isn’t really me. But I am quite flirty – maybe too flirty. I’m an 18-year-old boy, and I like to have fun!”
Nem mondanám, hogy nő-bolond vagyok, mert ez úgy hangzik, mintha egy kicsit nőcsábász lennék. Nem igazán vagyok ilyen. De egy kicsit flörtölős vagyok – talán túlságosan is. Egy 18 éves srác vagyok, és szeretek szórakozni!

“I think when you’re writing songs, it’s impossible to not draw on personal experiences, whether it be traveling or girls or anything. Just emotions.”
Szerintem mikor dalt írsz, lehetetlen nem beleírni a személyes tapasztalataidat, akár az utazásról, lányokról, vagy bármiről van szó. Csak érzelmek.

“It really sickens me when people bully others. If you get bullied, just listen. The only reason why they’re bullying you is so they feel better about themselves. Don’t listen to them. Everyone is beautiful in their own way. Even as a celebrity I get bullied on Twitter. I try not to let it get to me. Be brave, because you have a future ahead of you. Don’t ruin it because someone was mean to you. Please.”
Tényleg beteggé tesz, mikor az emberek zaklatnak másokat. Ha téged is zaklatnak, csak figyelj. Az egyetlen ok, amiért ezt teszik az az, hogy jobban érzik magukat ettől. Ne hallgass rájuk! Mindenki gyönyörű a maga módján! Még hírességként is kapok kritizálásokat Twitteren. Próbálom nem magamra venni őket. Légy büszke, mert egy jövő áll még előtted. Ne rontsd el csak mert valaki gonosz volt veled. Kérlek!

“I miss my parents a lot. I obviously don’t see them loads anyway because they live up north. But knowing that they’re only a couple of hours away is a lot different than knowing that they’re 12 hours away.”
Nagyon hiányzanak a szüleim. Igazából amúgy sem látom őket, mert fent élnek északon. De tudni, hogy csak pár órára vannak tőlem teljesen más, mint tudni, hogy 12 órára.

“I grew up thinking that everyone was equal.”
Úgy nőttem fel, hogy azt gondoltam, mindenki egyforma.