One Direction Hungary

Az első és egyetlen forrásod 2015 óta

mutasd a többit

Több, mint 100
magyar fordítás

Katt a képre a videó megtekintéséhez

EoMqnXAW8AIlVSV.jpg
EoMqng9W4AIqLxG.jpg
EoMqng8WEAA9V8p.jpg
EoMqng7XUAAvqC8.jpg
EoMqkQWW8AAQGU9.jpg
EoMqkQVXUAAMwNT.jpg
EoMqkQTXUAAHT_t.jpg
EoMpEBpXEAIsQ73.jpg
EoMpD6dW4AMkZIV.jpg
EoMpD5MXUAETbct.jpg
EoMpD_6XYAAW1Ur.jpg
EoMo0o2W8AICsOG.jpg
Louis idézetek

“We’re not perfect, we’re not clean cut. We’re trying to be ourselves”
Nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk jó kivágásúak. Mi csak próbálunk önmagunk lenni.

“If you’re feeling a bit down, come and talk to Daddy Liam”
Ha letörve érzed magad, menj és beszélj Liam papával!

“I had this dream…that we had this new sixth member, for some reason, and he actually ended up being quite horrible! And he started a fight with me! And I wanted him to go away and none of the boys were helping me!”
Volt egy álmom… Volt egy hatodik tag a csapatban, valamilyen oknál fogva, és igazából nagyon szörnyű volt! Elkezdett verekedni/vitatkozni velem! És azt akartam, hogy menjen el de a fiúk közül senki se segített nekem!

“When I was growing up we didn’t have a massive house and there were five women running around, so my dad and I had to stick together!”
Mikor kicsi voltam nem volt egy masszív házunk és öt nő volt a közelemben, így apám és én mindig összetartottunk!

“Live life to the fullest because everything else is uncertain”
Éld az életed teljes felszabadultsággal, mert minden más bizonytalan.

“If you want to do something, Go for it you’ve got nothing to loose”
Ha akarsz valamit, tegyél érte, nincs mit vesztened!

“And I’d marry you, Harry. Because it rhymes.”
Én pedig téged vennélek el, Harry. Mert rímel.

“Oh it’s the bingo playing wizard
I love you guys so much, but not as much as my bird and my bingo!”
Oh, ez a bingo játék varázsló!
Imádlak titeket sráxok, de nem annyira, mint a madaram és a bingóm!

“Woah! Calm down, Curly!”
Woah! Nyugodj le, Fürtös! – Harry Stylesnak

“And remember people: you might not be plastic, but you are fantastic!”
És emlékezzetek: Talán nem vagytok műanyagok, de fantasztikusak igen!

“Live fast, have fun, be a bit mischievous.”
Élj gyorsan, szórakozz, légy egy kicsit huncut!

“If I were to look in your refrigerator….refridgefreetorator…fridge….what would I find?”
Ha belenéznék a hűhódba…Hűtőszektarény… hűtődbe…. mit találnék?

“I want my first son to be called ‘Tommy.’ It will sound great, Tommy Tomlinson”
Azt akarom, hogy az első fiamat Tommy-nak hívják. Olyan jól hangzana, Tommy Tomlinson!

“It’s incredible to have people show their support when your doing something you love.”
Bámulatos, hogy az emberek megmutatják a támogatásukat, mikor olyasmit csinálsz, amit szeretsz.

“The only reason I wear stripes is because I secretly want to be a zebra.”
Az egyetlen oka, amiért csíkokat hordok az az, hogy titkon szeretnék zebra lenni.

“When I’m at home alone, I run up the stairs naked. It’s quite funny.”
Mikor egyedül vagyok otthon, meztelenül felmászom a székekre. Eléggé vicces!

“The Story of My Life is drinking cups of tea, eating coco pops and playing Playstation.”
Az életem története, hogy teát iszom, coco pops-t eszem és Playstation-n játszom.

“If I were a food, I’d be a Chili because you know.. I’m hot.”
Ha étel lennék, chili lennék, mert tudod… Tüzes vagyok!

“My ideas for the future? To take over the world.”
Saját ötleteim a jövőre nézve? Átvenni a világot!

“I get weirder and weirder everyday.”
Napról-napra furcsább leszek!

“You can lay in bed and think you don’t stand a chance, that’s what all of us thought, and here we are. We ended up doing all right.”
Fekhetsz az ágyban és gondolhatod, hogy nincs esélyed, mi is ezt hittük, és most itt vagyunk. Remekül jöttünk ki belőle!

“It’s important for me to treat a girlfriend with respect. My mum would be horrified if I behaved any differently – and I have sisters, and would hate for them to be treated badly by guys.”
Fontos a számomra, hogy tisztelettel bánjak a barátnőmmel. Az anyukám meg lenne rémülve, ha másként cselekednék – és vannak lánytesóim is, és utálnám, ha rosszul bánnának velük a srácok!

“To be honest, I don’t think I’m the best role model in the world. I’m pretty immature sometimes.”
Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy én lennék a legjobb példakép a világon. Elég éretlen vagyok néha…

“I am going slightly deaf in my right ear. It’s tinnitus… something like that.”
Kissé süket vagyok a jobb fülemre. Fülzúgás… Vagy valami olyasmi.

“Zayn’s good to just sit down and chat to about pretty much anything. At the end of the night, we just sit around and talk about our life before One Direction, or anything at all, really.”
Zayn jó abban, hogy leüljön és tényleg bármiről elbeszélgessen. Az éjszaka végén mi csak körbeülünk és beszélgetünk a One Direction előtti életünkről, vagy bármiről a világon, tényleg!

“Success is impossible without hard work.”
A siker lehetetlen kemény munka nélkül.

R: “Do you have any phobias?”
L: “Growing up…”
– Van bármilyen félelmed?
– Felnőni…

“Education is important”
Az oktatás fontos – Louis

“you never know whats gonna happen because we’re not the most polish 100% perfect band, we often make mistakes”
Sosem tudhatod, mi fog történni, mert nem vagyunk egy fényűző, 100%-osan tökéletes banda, gyarkan hibázunk. – Louis

“do any of you remember your first crushes lads?”
Emlékszik valamelyikőtők az első szerelmére, fiúk? – Louis

“Hi my name is Louis Tomlinson, I’m 20 from Doncaster and I really like white fluffy sheeps”
Hello, a nevem Louis Tomlinson, 20 éves vagyok Doncasterből és nagyon szeretem a fehér, bolyhos bárányokat. – Louis

“interviewer: whats drag me down about?
louis: as long as you got someone there youre gonna be alright”
R: Miről szól a Drag Me Down?
L: Amíg van valakid, rendben leszel.

“I do hope we stay together as really really good friends and look back with an incredible time that we had because at the moment everything’s great and i just wanna stay like that”
Reménykedem benne, hogy ténylég, tényleg jó barátok maradunk és visszanézünk majd a hihetetlen pillanatokra, amink volt, mert jelenleg minden remek és egyszerűen azt akarom, hogy így maradjon. – Louis

“i think we’ve gone through too much together”
Azt hiszem túl sok mindenen mentünk át együtt. – Louis

“we’re just going through the library now this is truthfully an area i didn’t spend a big amount of time at”
Most megyünk át a könyvtáron, most őszintén, ez az a terület, ahol nem töltöttem túl sok időt!

“i’ve got four younger sisters so i have to play that big brother role”
Négy húgicát kaptam, szóval játszanom kell a nagybátyó szerepét. – Louis

“after everything we’ve done as a band stuff like that always stays with you and everyone has those moments where you miss your old life”
Minden ilyesfajta cucc, amiket bandaként csináltunk, mindig megmaradnak és mindenkinek megvannak azok a pillanatok, mikor hiányolja a régi életét. – Louis

“i would look at myself naked”
Megnézném magam meztelenül – Louis

“…the boyband at my time one direction they just had fun they were just normal guys but terrible terrible dancers”
…Az én korszakom fiúbandája a One Direction volt, csak szórakoztak, normális srácok voltak, de szörnyű, szörnyű táncosok! – Louis

“i really enjoyed school, i was never one of those kids that be like: ‘i can’t bother to go to school’ ’cause its just a big social to me”
Nagyon élveztem az iskolát, sosem voltam olyan gyerek, aki azt mondta ‘Nincs kedvem suliba menni’, mert számomra csak egy szociális központ volt. – Louis

“my geography teacher said you will never amount to anything”
A biológia tanárom mondta, hogy semmire sem fogom vinni. – Louis

“my heart misses DJ Malik”
A szívem hiányolja DJ Malikot. – Louis