One Direction Hungary

Az első és egyetlen forrásod 2015 óta

mutasd a többit

Több, mint 100
magyar fordítás

Katt a képre a videó megtekintéséhez

EoMqnXAW8AIlVSV.jpg
EoMqng9W4AIqLxG.jpg
EoMqng8WEAA9V8p.jpg
EoMqng7XUAAvqC8.jpg
EoMqkQWW8AAQGU9.jpg
EoMqkQVXUAAMwNT.jpg
EoMqkQTXUAAHT_t.jpg
EoMpEBpXEAIsQ73.jpg
EoMpD6dW4AMkZIV.jpg
EoMpD5MXUAETbct.jpg
EoMpD_6XYAAW1Ur.jpg
EoMo0o2W8AICsOG.jpg
Zayn idézetek

“There comes a day when you realise turning the page is the best feeling in the world, because you realise there’s so much more to the book than the page you were stuck on.”
Egyszer eljön a nap, mikor rájössz, hogy lapozni a legjobb érzés a földön, mert arra is rájössz, hogy a könyv többet tartalmaz, mint az az oldal, amiben bennrekedtél.

“Life is funny. Things change, people change, but you will always be you, so stay true to yourself and never sacrifice who you are for anyone.”
Az élet vicces. A dolgok változnak, az emberek is, de te mindig Te maradsz, szóval légy hű önmagadhoz és soha senkinek se rejtsd el ki is vagy valójában.

“Don’t ever let a guy make you feel ugly because no matter what you are beautiful with or without him”
Sose engedd, hogy egy fickó miatt rondának érezd magad, mert nem számít mi van, gyönyörű vagy, akár vele, akár nélküle.

“Just because you don’t have a prince does not mean you are not a princess”
Csak azért, mert nincs herceged, még nem jelenti azt, hogy nem vagy hercegnő.

“Once I was taking shower and heard a noise, so I opened the curtains and there was Niall sitting on the toilet. He just said “Hi”.”
Egyszer zuhanyoztam és hangokat hallottam, szóval elhúztam a zuhanyfüggönyt és Niallt találtam a wc-n ülve. Csak annyit mondott “Szia!”

“I hate dancing. I’ve never done it before and I feel like an idiot.”
Utálok táncolni. Sose csináltam ezelőtt és idiótának érzem magam!

“Just close your eyes and enjoy the roller coaster that is life.”
Csak hunyd be a szemed és élvezd a hullámvasutat, ami maga az élet.

“Ok so I’m really bloody confused ! I mean bloody figuratively, I’m not a zombie..”
Oké, tényleg véresen össze vagyok zavarodva! Mármint a “véresen” képletes, nem vagyok zombi..!

“I’m still as weird as before.”
Ugyanolyan fura vagyok, mint régen.

“Hi, I’m the Bradford bad boy and [Louis] mum calls him boo bear.”
Hali, a Bradford rosszfiúja vagyok és Louis anyja boo bear-nek hív!

“In life we have decisions to make, paths to take and opportunities to take advantage of. ”
Az életben vannak döntéseink, amiket meg kell hozni, útjaink, amikre rá kell lépni, és lehetőségeink, amiket ki kell használni.

“I can always hear Harry screaming in the shower cause shampoo goes in his eyes, and Louis always goes in and helps him.”
Mindig hallom Harry ordítását a fürdőben, mert sampon megy a szemébe, és Louis mindig bemegy segíteni neki!

“I love the fact I grew up wanting a brother and now I have four.”
Imádom a tényt, hogy úgy nőttem fel, hogy akartam egy fivért, most pedig négy is van!

“I’d make Liam my slave and I would make him be my personal trainer!”
Liamet a rabszolgámmá tenném és rávenném, hogy legyen a személyi edzőm!

“This is for girls who have the tendency to stay up at night listening to music that reminds them of their current situation. Who hide their fears, hurt, pain and tears under the smiles, laughs and giggles on a daily basis. The girls who wear their heart on their sleeve. The girls who pray that things will work out just once and they’ll be satisfied. The girls who sceam and cry to their pillows because everyone else fails to listen. The girls who have so many secrets but wont tell a soul. The girls who have mistakes and regrets as a daily moral. The girls that never win. The girls that stay up all night thinking about that one boy and hoping that he’ll notice her one day. The girls who take life as it comes, to the girls who are hoping that it’ll get better somewhere down the road. For the girls who love with all their heart although it always gets broken. To girls who think it’s over. To real girls, to all girls: You’re beautiful.”
Ezt azoknak a lányoknak mondom, akik fennmaradnak egész éjjel és hallgatják a dalokat, amik emlékeztetik őket a jelenlegi helyzetükre. Akik elrejtik a félelmeiket, fájdalmukat és könnyeiket a mosoly, nevetés és kuncogás mögé minden nap. A lányoknak, akik a szívükön viselik a sorsukat. A lányoknak, akik imádkoznak, hogy legalább egyszer sikerüljön valami és már elégedettek lennének! A lányoknak, akik a párnájukba sikítanak és sírnak, mert más nem hallgatja meg őket. A lányoknak, akiknek rengeteg titkuk van de egy árva léleknek sem mondják el. A lányoknak, akik hibákat követnek el és minden egyes nap megbánják azokat. A lányoknak, akik sosem nyernek. A lányoknak, akik minden este egy bizonyos fiúra gondolnak és reménykednek abban, hogy egyszer észreveszi őket. A lányoknak, akiknek jó az, ami jön, a lányoknak, akik remélik, hogy az út haladtával jobb lesz majd. A lányoknak, akik teljes szívükkel szeretnek, annak ellenére, hogy folyton összetörik. Azoknak, akik úgy érzik, vége van. Az igaz lányoknak, minden lánynak: Gyönyörűek vagytok!

“There comes a day when you realise turning the page is the best feeling in the world, because you realise there’s so much more to the book than the page you were stuck on.”
Egyszer eljön a nap, mikor rájössz, hogy lapozni a legjobb érzés a földön, mert arra is rájössz, hogy a könyv többet tartalmaz, mint az az oldal, amiben bennrekedtél.

“Life is funny. Things change, people change, but you will always be you, so stay true to yourself and never sacrifice who you are for anyone.”
Az élet vicces. A dolgok változnak, az emberek is, de te mindig Te maradsz, szóval légy hű önmagadhoz és soha senkinek se rejtsd el ki is vagy valójában.

“Don’t ever let a guy make you feel ugly because no matter what you are beautiful with or without him”
Sose engedd, hogy egy fickó miatt rondának érezd magad, mert nem számít mi van, gyönyörű vagy, akár vele, akár nélküle.

“Just because you don’t have a prince does not mean you are not a princess”
Csak azért, mert nincs herceged, még nem jelenti azt, hogy nem vagy hercegnő.

“Life isn’t a music player where you choose whats being played, it is a radio where you have to enjoy whats being played.”
Az élet nem egy zenelejátszó, ahol te választod ki, hogy mi menjen. Az élet egy rádió, ahol élvezned kell, ami jön.

“No matter how hard life is, don’t lose hope”
Mindegy milyen nehéz az élet, ne add fel a reményt!

“No matter how many times people try to criticize you, the best revenge is to prove them wrong.”
Mindegy, hányszor próbálnak az emberek kritizálni téged, a legjobb bosszú, ha bebizonyítod, hogy tévednek.

“Don’t call a girl a flirt, she’s just trying to be nice. Don’t call a girl obsessed when she’s just in love.”
Ne hívj egy lányt flörtölősnek, csak próbál kedves lenni! Ne hívj egy lányt megszállottnak, csak szerelmes!

“Before you judge someone else, judge yourself”
Mielőtt ítélkeznél valaki fölött, itélkezz magadon!

“If people talk behind your back, it’s because you’re ahead of them.”
Ha az emberek kibeszélnek a hátad mögött, az azért van, mert előttük jársz!

“Never life live in fear of death”
Sose éld az életed a haláltól való rettegésben!

“Fans aren’t just fans… they’re part of my family.”
A rajongók nem csak rajongók… Részei a családomnak!

“It doesn’t matter how much you flirt the whole day, at night you’ll always end up thinking about the one you truly love”
Mindegy, mennyit flörtölsz egész nap, éjjel úgyis mindig csak arra az egyre gondolsz, akit igazán szeretsz.

“Mom I’m not going to war! Don’t cry!”
Anya, nem háborúba indulok! Ne sírj!

“Some girls like to say one thing and mean another. And me being who I am, I’m very straightforward. Everything is very black and white for me. I don’t really like playing mind games.”
Néhány lány mond valamit és más a jelentése. És én az vagyok, aki, nagyon egyszerű. Számomra minden fekete-fehér, nem nagyon szeretem az elmejátékokat.

“I am a bit of a bad boy. I have tattoos and I mess around. That’s part of my image, so it’s cool.”
Egy kicsit rosszfiú vagyok. Vannak tetkóim és folyton lógok. Ez része az imidzsemnek, ami király!

“You can say whatever you want about me, I’m not really bothered. But when it starts to upset people I care about or I hear about it from my mum, then that’s a problem.”
Mondhatsz rólam, amit csak akarsz, nem nagyon zavar. De mikor az embereket hergeled vagy hallok valamit az anyukámról, na az már probléma!

“Two years ago, if anyone had told me I’d be doing half the stuff I’m doing, I wouldn’t have believed it.”
Ha két évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy a felét fogom csinálni azoknak a dolgoknak, amiket most, nem hittem volna el!

“Our parents are obviously proud, but they’re still trying to get used to the fact that we’re in a band. I have a feeling my mom would actually like One Direction if I wasn’t in it!”
A szüleink nyilván büszkék ránk, de még mindig próbálják megszokni, hogy egy bandában vagyunk. Van egy olyan érzésem, hogy anyukám igazából kedvelné a One Directiont, ha nem lennék benne!