One Direction Hungary

Az első és egyetlen forrásod 2015 óta

mutasd a többit

Több, mint 100
magyar fordítás

Katt a képre a videó megtekintéséhez

EoMqnXAW8AIlVSV.jpg
EoMqng9W4AIqLxG.jpg
EoMqng8WEAA9V8p.jpg
EoMqng7XUAAvqC8.jpg
EoMqkQWW8AAQGU9.jpg
EoMqkQVXUAAMwNT.jpg
EoMqkQTXUAAHT_t.jpg
EoMpEBpXEAIsQ73.jpg
EoMpD6dW4AMkZIV.jpg
EoMpD5MXUAETbct.jpg
EoMpD_6XYAAW1Ur.jpg
EoMo0o2W8AICsOG.jpg
Újabb idézetek

Mivel nincsen igazán hír, gondoltam bővítem egy kicsit az idézetek menüpontot, mert sokan látogatjátok és sokatokat érdekli ez a téma. Íme az új idézetek kategóriákba szedve!

Párbeszédek

Niall: “Harry is the youngest but everyone always thinks it’s me”
Louis: “That’s because you’re cute and Harry is a pervert.”
– Harry a legfiatalabb, de mindenki azt hiszi, hogy én vagyok!
– Ez azért van, mert te aranyos vagy, Harry meg perverz!

Niall Horan idézetek:

“I had a girlfriend when I was about 13 but we didn’t stay together for very long and I’ve not really been out with many people since. I’ve still never had a serious girlfriend but I would happily go out with someone if the right girl came along.”
Volt egy barátnőm olyan 13 éves koromban de nem sokáig voltunk együtt és nem igazán randiztam azóta senkivel. Még mindig nem volt komolyabb kapcsolatom de szívesen randiznék valakivel ha a megfelelő lány lépne elém. – Niall

“I don’t want to live up to how people expect me to be.”
Nem akarok felnőni ahhoz, amihez az emberek elvárják, hogy felnőjek. – Niall

I’m the most carefree, happy person you’ll meet.
Én vagyok a leggondtalanabb, legboldogabb ember, akivel valaha találkozol. – Niall

“Katy Perry is the sexiest woman I’ve ever kissed. It was amazing and very purple – she had purple lipstick on. I don’t think there will ever be anything cooler than kissing her… until I marry her maybe!”
Katy Perry a legdögösebb nő, akivel valaha csókolóztam. Csodálatos volt és nagyon lila – lila rúzs volt a száján. Nem hiszem, hogy lenne bármi királyabb dolog annál, mint őt csókolni… talán ha elvenném! – Niall

“Someone told me the smile on my face gets bigger when I play the guitar.”
Valaki azt mondta nekem, hogy a mosolyom szélesebb lesz, mikor gitáron játszom. – Niall

“Every now and then you have like a realization moment where you get goosebumps and think: I am literally the luckiest person in the world.”
Hébe-hóba van az a felismerés, mikor libabőrös leszel és azt gondolod: Tényleg én vagyok a világ legszerencsésebb embere! – Niall

“The worst thing a girl could do on a date is fart louder than me.”
A legrosszabb, amit egy lány tehet egy randin az az, ha hangosabban szellent nálam. – Niall

“The fans always tell me im beautiful but I always tell them that no one will ever be as beautiful as them”
A rajongók mindig mondják nekem, hogy gyönyörű vagyok, de mindig elmondom nekik, hogy senki sem lesz olyan gyönyörű, mint ők. – Niall

“words will be just words, till you bring them to life.”
A szavak szavak maradnak, amíg meg nem valósítod őket. – Niall

“age is but a number who cares how old the girl I date is.”
A kor csak egy szám, kit érdekel, hogy hány éves a lány, akivel randizom! – Niall

“Do you think anybody knows that I’m Irish?”
Szerinted tudja bárki is, hogy ír vagyok? – Niall

“Yes I have [a tattoo]. It says I love SC and it’s on my bum.”
Igen, van egy tetkóm. Azt mondja, hogy “Szeretem az SC-t”, és a fenekemen van.
*SC = vagy a StarCraft játék rövidítése, vagy a Silent Chuckle, csendes kuncogás rövidítése.

“Zayn pisses me off sometimes, how can be be so stunning without even trying?”
Zayn kikészít néha, hogy lehet ilyen lenyűgöző próbálkozás nélkül? – Niall

“Don’t mess with our fans or we’ll come and find you.”
Ne szórakozz a rajongóinkkal vagy odamegyünk és megtalálunk téged! – Niall

“When I was 12 all my friend’s had girlfriends and I didn’t. I felt so lonely so asked my mum to date me.”
Mikor 12 voltam minden barátomnak volt barátnője, csak nekem nem. Olyan magányos voltam, így megkértem anyukámat, hogy randizzon velem! – Niall

‘Where’re we going today Mark?”
Hova megyünk ma, Mark? – Niall

“I’d rather go to sleep than find a girl.”
Inkább alszom, mint lányt keressek. – Niall

“I’m still in bed cause all my boxers are dirty and if I stay in bed, I don’t have to change them.”
Még mindig ágyban vagyok mert minden alsógatyám koszos és ha ágyban maradok nem kell leváltanom őket. – Niall

“Chicken fillet is my favourite word for boobs.”
A Csirkemell filé a kedvenc szavam a dudákra! – Niall

“I think there’s nothing wrong with eating all the time. At least I’m not doing anything illegal.”
Szerintem nincs semmi baj abban, hogy folyton eszem. Legalább nem csinálok semmi illegálisat! – Niall

Harry Styles idézetek

“I’m just lucky that my last name isn’t balls”
Szerencsés vagyok, hogy az utolsó nevem nem Golyók!

“I think if I was girl, I’d probably have a crush on Zayn. Just look at him. He’s just pretty, isn’t he? His cheekbones”
Szerintem ha lány lennék, valószínűleg Zanybe zúgnék bele. Csak nézz rá! Egyszerűen szép, nem? Az arccsonja.

“Call me Mr. Borrow your girl because stealing is wrong”
Hívjon Mr. Kölcsönnek a csajod, mert a lopás bűn!

“My worst habit is getting naked all the time”
A legrosszabb szokásom, hogy folyton meztelenkedek.

“Louis and Niall don’t get a lot of solos because their voices make girls pregnant”
Louis és Niall azért nem kap sok szólót, mert a hangjuk teherbe ejti a lányokat.

“Australian schools have cool uniforms. I wish I had to wear a woven straw hat for Maths”
Az ausztrál iskoláknak király egyenruháik vannak! Bárcsak viselnem kellett volna egy szalmakalapot matekon!

“I’ve got four nipples. I think I must have been a twin, but the other one went away and left its nipples behind”
Négy mellbimbóm van. Arra gondolok, hogy tuti lett volna egy ikrem, de eltávozott és itthagyta a mellbimbóit!

“That’s the amazing thing about music, there’s a song for every emotion. Can you imagine a world where there was no music? It would suck. And I’d still be a baker.”
Ez a nagyszerű a zenében, minden érzelemnek van egy dal. Eltudnál képzelni egy világot zene nélkül? Szíves lenne! És még mindig pék lennék!

“Never make eye contact with anyone while eating a banana”
Sose létesíts szemkontaktust, amikor banánt eszel!

“Think how much pussy you’re gonna get”
Gondolj bele mennyi p*ncit fogsz kapni!

“I went to the shop. I bought lemon curd. I ate my first lemon curd sandwich for about 12 years. It was ace”
Elmentem a boltba. Vettem citromos túrót. Megettem az első citromos túrós szendvicsemet úgy 12 éves koromban. Ász volt!

“I think you have to be cool to be a good flirt, and I don’t think I’m very cool.”
Szerinem menőnek kell lenned egy jó flörthöz, és nem gondolom azt, hogy nagyon menő lennék.

“I meditate and pray before going onstage – it helps me focus.”
Meditálok és imádkozom, mielőtt felmennénk a színpadra – ez segít koncentrálnom.

“I grew up with just my mum and sister, so I respect women a lot.”
Anyukámmal és a nővéremmel nőttem fel, szóval nagyon tisztelem a nőket.

“You get a lot of who you are as a musician across through the music you write. If you’re writing your own music, then it’s important to be really honest.”
Vérbeli zenészként rengeteget ki tudsz hozni magadból a zenéden keresztül, amit írsz. Ha te írod a saját dalaidat, fontos, hogy őszinték legyenek.

“You’re never going to get used to walking into a room and have people screaming at you. There’s a lot of things that come with the life you could get lost in. But you have to let it be what it is. I’ve learnt not to take everything too seriously.”
Soha sem fogod megszokni, hogy besétálsz egy szobába és az emberek sikítani kezdenek. Sok minden van, ami az élethez tartozik, amiben el tudsz veszni. De engedned kell, hogy az legyen, ami valójában. Megtanultam, hogy nem kell mindent túl komolyan venni.

“I can see how you could get dragged into the bad stuff, but I’ve got good friends around me, good family. I think I’ve got my head screwed on.”
Látom, hogy képes lennél belerángatni a rosszba, de jó barátokat kaptam magam mellé, jó családot. Azt hiszem helyrezökkent az agyam.

“I find ambition really attractive too – if someone’s good at something they love doing. I want someone who is driven.”
Az ambiciót is igen vonzónak tartom – ha valaki jó valamiben, azt imádja csinálni. Akarok valakit, aki hajt!

“You’re always going to write and draw inspiration from things that you’re feeling, things that you’ve felt. It’s kind of impossible not to unless you’re writing a song and there’s an exact scenario that you’re trying to write a song for.”
Egy íráshoz vagy rajzhoz mindig azokból nyersz inspirációt, amit érzel, a dolgokból, amiket éreztél. Elég lehetetlen az, hogy nem csak írsz egy dalt, és van egy teljes forgatókönyv, hogy mégis milyen dalt próbálsz írni.

“I don’t want to be viewed as a womaniser or whatever. I don’t like going crazy crazy. I like having fun but it’s nice to wake up in your own bed, isn’t it?”
Nem akarom, hogy nőcsábásznak, vagy ehhez hasonlónak tekintsenek. Nem szeretek megőrülni! Szórakozni szeretek, de jó felébredni a saját ágyadban, nem?

“I wouldn’t say I’m girl-crazy, because that makes me sound like a bit of a womanizer. That isn’t really me. But I am quite flirty – maybe too flirty. I’m an 18-year-old boy, and I like to have fun!”
Nem mondanám, hogy nő-bolond vagyok, mert ez úgy hangzik, mintha egy kicsit nőcsábász lennék. Nem igazán vagyok ilyen. De egy kicsit flörtölős vagyok – talán túlságosan is. Egy 18 éves srác vagyok, és szeretek szórakozni!

“I think when you’re writing songs, it’s impossible to not draw on personal experiences, whether it be traveling or girls or anything. Just emotions.”
Szerintem mikor dalt írsz, lehetetlen nem beleírni a személyes tapasztalataidat, akár az utazásról, lányokról, vagy bármiről van szó. Csak érzelmek.

“I miss my parents a lot. I obviously don’t see them loads anyway because they live up north. But knowing that they’re only a couple of hours away is a lot different than knowing that they’re 12 hours away.”
Nagyon hiányzanak a szüleim. Igazából amúgy sem látom őket, mert fent élnek északon. De tudni, hogy csak pár órára vannak tőlem teljesen más, mint tudni, hogy 12 órára.

“It really sickens me when people bully others. If you get bullied, just listen. The only reason why they’re bullying you is so they feel better about themselves. Don’t listen to them. Everyone is beautiful in their own way. Even as a celebrity I get bullied on Twitter. I try not to let it get to me. Be brave, because you have a future ahead of you. Don’t ruin it because someone was mean to you. Please.”
Tényleg beteggé tesz, mikor az emberek zaklatnak másokat. Ha téged is zaklatnak, csak figyelj. Az egyetlen ok, amiért ezt teszik az az, hogy jobban érzik magukat ettől. Ne hallgass rájuk! Mindenki gyönyörű a maga módján! Még hírességként is kapok kritizálásokat Twitteren. Próbálom nem magamra venni őket. Légy büszke, mert egy jövő áll még előtted. Ne rontsd el csak mert valaki gonosz volt veled. Kérlek!

Louis Tomlinson idézetek:

“If you want to do something, Go for it you’ve got nothing to loose”
Ha akarsz valamit, tegyél érte, nincs mit vesztened!

“And I’d marry you, Harry. Because it rhymes.”
Én pedig téged vennélek el, Harry. Mert rímel.

“Oh it’s the bingo playing wizard
I love you guys so much, but not as much as my bird and my bingo!”
Oh, ez a bingo játék varázsló!
Imádlak titeket sráxok, de nem annyira, mint a madaram és a bingóm!

“Woah! Calm down, Curly!”
Woah! Nyugodj le, Fürtös! – Harry Stylesnak

“And remember people: you might not be plastic, but you are fantastic!”
És emlékezzetek: Talán nem vagytok műanyagok, de fantasztikusak igen!

“Live fast, have fun, be a bit mischievous.”
Élj gyorsan, szórakozz, légy egy kicsit huncut!

“If I were to look in your refrigerator….refridgefreetorator…fridge….what would I find?”
Ha belenéznék a hűhódba…Hűtőszektarény… hűtődbe…. mit találnék?

“I want my first son to be called ‘Tommy.’ It will sound great, Tommy Tomlinson”
Azt akarom, hogy az első fiamat Tommy-nak hívják. Olyan jól hangzana, Tommy Tomlinson!

“It’s incredible to have people show their support when your doing something you love.”
Bámulatos, hogy az emberek megmutatják a támogatásukat, mikor olyasmit csinálsz, amit szeretsz.

“The only reason I wear stripes is because I secretly want to be a zebra.”
Az egyetlen oka, amiért csíkokat hordok az az, hogy titkon szeretnék zebra lenni.

“When I’m at home alone, I run up the stairs naked. It’s quite funny.”
Mikor egyedül vagyok otthon, meztelenül felmászom a székekre. Eléggé vicces!

“The Story of My Life is drinking cups of tea, eating coco pops and playing Playstation.”
Az életem története, hogy teát iszom, coco pops-t eszem és Playstation-n játszom.

“If I were a food, I’d be a Chili because you know.. I’m hot.”
Ha étel lennék, chili lennék, mert tudod… Tüzes vagyok!

“My ideas for the future? To take over the world.”
Saját ötleteim a jövőre nézve? Átvenni a világot!

“I get weirder and weirder everyday.”
Napról-napra furcsább leszek!

“You can lay in bed and think you don’t stand a chance, that’s what all of us thought, and here we are. We ended up doing all right.”
Fekhetsz az ágyban és gondolhatod, hogy nincs esélyed, mi is ezt hittük, és most itt vagyunk. Remekül jöttünk ki belőle!

“It’s important for me to treat a girlfriend with respect. My mum would be horrified if I behaved any differently – and I have sisters, and would hate for them to be treated badly by guys.”
Fontos a számomra, hogy tisztelettel bánjak a barátnőmmel. Az anyukám meg lenne rémülve, ha másként cselekednék – és vannak lánytesóim is, és utálnám, ha rosszul bánnának velük a srácok!

“To be honest, I don’t think I’m the best role model in the world. I’m pretty immature sometimes.”
Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy én lennék a legjobb példakép a világon. Elég éretlen vagyok néha…

“I am going slightly deaf in my right ear. It’s tinnitus… something like that.”
Kissé süket vagyok a jobb fülemre. Fülzúgás… Vagy valami olyasmi.

“Zayn’s good to just sit down and chat to about pretty much anything. At the end of the night, we just sit around and talk about our life before One Direction, or anything at all, really.”
Zayn jó abban, hogy leüljön és tényleg bármiről elbeszélgessen. Az éjszaka végén mi csak körbeülünk és beszélgetünk a One Direction előtti életünkről, vagy bármiről a világon, tényleg!

“Success is impossible without hard work.”
A siker lehetetlen kemény munka nélkül.

R: “Do you have any phobias?”
L: “Growing up…”
– Van bármilyen félelmed?
– Felnőni…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük